Vodni filter

Idealna rešitev za zajem in filtracijo prahu nastalega pri brušenju kovinskih izdelkov je filtracija prahu preko vodnega filtra.Še posebej priporočamo takšno rešitev v primeru uporabe polirne paste pri procesu poliranja izdelkov.Odsesovalno-filtrirne naprave lahko preko cevnega sistema priklopimo direktno na brusilne stroje v kolikor imajo le ti pripravljen priklop za odsesovanje.

Priporočamo čim bližjo postavitev filtrirne naprave in čim krajši cevni razvod.V primeru iskrenja priporočamo namestitev lovilca isker.
Trudimo se iskati rešitve in ne le prodati !

info@vakuum-tehnik.siž