Kadilnice

Trenutno naša največja kadilnica je izdelana za 21 oseb
Podjetje VAKUUM TEHNIK d.o.o. izvaja montaže in dobavo montažnih samo stoječih kadilnic in kadilnic izdelanih na ključ. Nudimo nasvete, izdelavo projekta, montažo in vzdrževanje kadilnic.

Tipske kadilnice namestimo takrat, ko obstaja prostorska stiska, oziroma ko ni možno z dodatnimi deli posagati v stene, ali stropove prostora in so idealna rešitev za pisarne, hotele, knjižnice, javne ustanove…Namestitev tipske kadilnice je enostavna, saj potrebujemo le določen prostor in elektro priključek in jo je možno npr.zaradi spremembe prostorskega načrta, po potrebi poljubno prestaviti na drugo lokacijo od prvotne.Kadilnica namreč prefiltriran zrak vrača nazaj v prostor.Majhna začetna investicija in prostorska mobilnost so razlog za odločitev.Pri tipskih kadilnicah je potrebno predvideti kvartalno letno vzdrževanje v smislu menjave, ali čiščenja filtrov.Tipska mobilna kadilnica je namenjena kajenju 2-6 oseb istočasno.

Montaža kadilnic na ključ po projektu je idealna rešitev za večje objekte v fazi adaptacij, ali novogradnje, kjer lahko v fazi projektiranja izdelamo odlično prostorsko rešitev za kadilce.Seveda je možno z manjšimi posegi v strop, ali stene tovrstno kadilnico izvesti tudi ko je prostor v obratovanju, ali poseljen.

Sistem delovanja kadilnice na ključ je izmenjava onesnaženega in čistega zraka v prostoru. Začetna investicija je odvisno od velikosti kadilnice, nekoliko višja, vzdrževalni stroški pa so zanemarljivi.

Pri izvedbi kadilnice na ključ izdelamo projekt, ki vsebuje izvedbo glavnega dela prezračevanja prostora z rekuperatorsko enoto, ogrevanjem in hlajenjem čistega zraka, vsemi senzorji in merilci podtlaka, spuščenimi stropvi, termopan zasteklitvijo in drsnimi vrati na senzor.Poleg osnovnih izvedb so možni tudi razni dodatki kot so opozorilni napisi, osvetlitev, proti dimni premazi…Velikost tovrstne kadilnice je neomejena in se izračuna na osnovi potrebe investitorja po številu oseb, ki se bodo zadrževali v kadilnici po izračunu 0,7 m2 na osebo.Trenutno naša največja kadilnica je izdelana za 21 oseb.

Tipske kadilnice

Tipske kadilnice si kadilnice, katere lahko namestimo v prostor, kjer je zagotovljen dovod električne energije (220V) in po velikost ustreza parametrom želenega modela.Kadilnica se lahko namesti direktno na lesena, ali keramična tla. Tipske, ali mobilne kadilnice je smotrno namestiti povsod tam, kjer ni možno izvesti cevnega razvoda za projektno kadilnico, ali posegati v strop objekta.Prav tako je ena izmed prednosti ta, da jo lahko po določenem času, demontiramo in prestavimo na drugo lokacijo….

 • Enostavna namestitev
 • Enostavna demontaža, možnost preselitve na drugo lokacijo
 • Izvrstni dizajn
 • Sestavljene iz steklenih delov
 • V osrednjem sredinskem delu nameščena sesalno-filtrirna enota
 • Integriran pepelnik za okoli 2000 ogorkov. Ob pravilni uporabi/zapiranju se iz njega ne širijo vonjave.
PREBERI VEČ

Projektne kadilnice

Pri izvedbi projektne kadilnice na ključ izdelamo projekt, ki vsebuje izvedbo glavnega dela prezračevanja prostora z rekuperatorsko enoto, ogrevanjem čistega zraka v zimskem in hlajenjem v letnem času, vsemi senzorji in merilci podtlaka,… Velikost tovrstne kadilnice je neomejena in se izračuna na osnovi potrebe investitorja po številu oseb, ki se bodo zadrževali v kadilnici po izračunu 0,7 m2 na osebo. Trenutno naša največja kadilnica je izdelana za 21 oseb….

 • Izdelava kadilnice na ključ
 • Poleg osnovnih izvedb so možni tudi razni dodatki
 • Velikost tovrstne kadilnice je neomejena. Trenutno naša največja kadilnica je izdelana za 21 oseb.
 • Nizki stroški vzdrževanja
 • Izdelava kadilnice po meri: prilagojenost na št. oseb, lokaciji, velikosti prostora, notranji opremljenosti…
PREBERI VEČ