Projektiranje – inštalacija cevnega sistema

Inštalacija cevnega sistema pri centralnem sesalnem sistemu Aertecnica, poteka po vecini horizontalno, v primeru talnega gretja tik ob stenah in vertikalno za prehode v etažo, oziroma pri inštalaciji stenske vticnice. Pri tem uporabljamo za prehode obicajno 45° kolena, oziroma blago zaobljena 90° kolena, katera onemogočajo morebitno zamašitev na prehodih. V predelu sesalne vticnice, pa podometno dozo pritrdimo na ostro 90° koleno – varnostno koleno, kjer bi se v primeru vecje velikosti posesanega predmeta, le ta zaustavil takoj v vticnici in bi ga bilo moc odstraniti. Stenske vticnice obicajno namestimo v višini ostalih elektricnih vticnic, zaradi estetskega videza, oziroma v višini 60-80 cm od višine tal. Ob cevnem razvodu je potrebno razpeljati tudi nizkonapetostni elektro kabl 2×0,75 in sicer zaporedno od vticnice do vticnice, razen v primeru vklopa z daljinskim upravljalcem.

Dovodne cevi je moč inštalirati v dveh izvedbah in sicer v KOVINSKI, ali klasicni PVC. Uporabo odtočnih, ali polokal cevi zaradi drugačnih lastnosti odsvetujemo. Kovinske cevi so dimenzije 40 mm, PVC pa 50 mm (evropski sistem), ali (kanadsko-ameriški), pri večjih objektih, kjer so horizontalne razdalje daljše, pa je pri obeh sistemih možna vgradnja cevi vecjih premerov do 100 mm. Cevi in deli sistema imajo na koncu spojko pri obeh sistemih, samo da se PVC sistem lepi z lepilom, KOVINSKI pa se spaja z gumijastimi tesnilnimi elementi. Oba imata tudi identične segmente, kot npr. 45° koleno, 90° koleno, odcep 45°, kratko vtično 90° koleno, podometna doza za sesalno vtičnico, sesalna vtičnica s stikalom Cenovni izračun sledi na osnovi popisa materiala, v primeru pavšalnega izračuna, ali naročila materiala brez izvedbenih del, pa se na sesalno vtičnico računajo naslednji materiali:

7 m – dovodna PVC, ali kovinska cev
3 kom – koleno 45°
4 kom – koleno 90°
2 kom – spojka
1 kom – odcep 45°
12 m – el.vodnik RBC 11 in kabel 2×0,75 mm1 kom – podometna doza
1 kom – vtično koleno
15 kom – gumijastih tesnil (samo pri KOVINSKEM sistemu)
lepilo (samo pri PVC sistemu)

Nizkonapetostna napeljava centralnega sesalnega sistem Aertecnica je razpeljana ob dovodni cevi na katero se pritrdi s pritrdilnim elementom. S tem ko pripeljemo kabel do sesalne vtičnice dosežemo, da se ob vtiku sesalne fleksibilne cevi v vticnico, ali pri mikrostikalu ob odprtju vticnice, sesalni agregat v kleti, ali v prostoru kjer je namešcen, samodejno vklopi. V primeru, da projektiramo sistem z daljinskim upravljavcem, elektrike ni potrebno inštalirati. Material, katerega potrebujemo za izvedbo je :

• negorljiv elektro vodnik – oranžen, siv – RBC 11 (100 m – kolut)
• elektro kabel 2×0,75 mm – rdece-crn (100 m – kolut)
• privijalni trak – zatezni iz umetne mase (100 – kom. – paket)

Sesalne vtičnice

Pozicioniranje sesalnih vticnic na objektu je ena kljucnih zadev pri projektiranju »CSS«.Na osnovi števila vticnic in dolžine vgrajenih cevi, dolocimo tudi jakost sesalnega agregata. Sesalne vticnice lahko projektiramo kot stenske, ali talne. Obicajno je njihova pozicija ne mestih, kjer ne predvidevamo postavitve inventarja (omar …), torej pri stopnicah, pri izhodu na teraso, v garaži, na hodniku. Zaradi dolžine fleksibilne sesalne cevi od 7 – 12 m, vticnic ni potrebno projektirati v sobi, če to zaradi velikosti ni nujno. Običajno lahko z ene sesalne vticnice posesamo do 40 m2 prostora. Pri stanovanjskih objektih lahko vticnice razporedimo bolj na gosto, kjer predvidimo krajšo sesalno cev, pri industrijskih, ali vecjih objektih, pa lahko predvidimo daljšo sesalno cev (10m) in manj vticnic.Višino vticnic uskladimo obicajno s prednostnimi inštalacijami – elektro-inštalacijo in se iz opticnega razloga, prilagajamo njim. Normalna višina namestitve vticnice je med 60 in 80 cm od zakljucnega poda, razen v primeru javnih ustanov (šole, vrtci), kjer je ta višina iz varnostnih razlogov 1,20 m, kjer pa lahko zadevo rešimo s posebno izvedbo vticnic na kljuc.

Vtičnico montiramo vedno na podometno dozo, katero namestimo pri inštalaciji cevnega sistema.Pritrditev izvedemo natancno, kar je pomembno zaradi tesnenja in pri tem vijakov ne smemo priviti premocno, da plastika ne poci, oziroma da ne bi oviralo zapiranja pokrova vticnice.V zakljucni fazi snamemo zašcitni pokrov in z vijaki pritrdimo sesalno vticnico na podometno dozo.Zaradi razlicnih vrst materialov, so tudi podometne doze razlicnih dimenzij (PVC, kovina).Prav tako imamo na razpolago veliko število razlicnih sesalnih vticnic tako po namembnosti, kot po obliki in materialu:
stenske
s kontaktom
na kljuc – z zašcito
pravokotne, kvadratne, Ave noir, euro
za direktno montažo na cev – ob agregatu npr.
kuhinjska smetišnica
kombinirana smetišnica – klasicna VT
Podometna doza obicajno ni vecja od 12 x 8 cm (kanadska)

Izpušni – odvodni sistem centralnega sesalnega sistema Aertecnica za izpuh mikro prahu in pršic iz objekta je eden glavnih razlogov, zakaj se odlociti za »CSS«.Pri klasicni izvedbi sesalnega aparata, se fini prah izloci nazaj v prostor, tukaj pa ga iz prostora odstranimo.Mikro prah in pršice, sta ena glavnih alergenov, ki vplivata na naše zdravje, predvsem na dihala in kožo.

Izpušni sistem je sestavljen iz :
• PVC odtocne cevi 50mm,
• kolen premera 50 mm,
• dušilca zvoka,
• fasadnega izpušnega pokrova, ali lamele

Pri industrijskih sistemih je optimalna izvedba odvoda iz KOVINSKIH cevi in cevi vecjega premera do DN100 mm, zaradi vecjega pregrevanja.

Namestitev sesalnega agregata

Sesalni agregat obicajno pozicioniramo v kletne prostore v kolikor ti obstajajo, da sta umazanija in prah posesana navzdol, kar pomeni lažje izpraznjenje cevnega sistema.Ti prostori so obicajno kurilnica, garaža, soba z agregati, v skrajnem primeru pa tudi utility, ali pod stopnicami.Na balkon agregata ne predvidevamo montirati zaradi zunanjih vplivov in hrupa.Poskrbeti moramo za zracenje prostora, kjer je namešcen agregat, torej je zaradi hlajenja motorja prepovedana montaža v omaro npr., kot tudi ne montaža previsoko tik pod stropom, zaradi kroženja zraka.Agregat naj bo namešcen na zunanji steni, ce je to možno in na višini 100 cm od tal, zaradi lažjega izpraznjevanja zbiralne posode za prah.V bližini agregata je potrebno namestiti elektricno vticnico 220 V – 16A.Najugodnejša lega sesalnega agregata je v primeru, da ga ni moc namestiti na zunanjo steno, sredina objekta.Sesalni agregat montiramo po priloženih navodilih.Kovinski nosilec pritrdimo z vijaki na steno in agregat obesimo nanj.Preverimo, ali se agregat lepo useda na nosilec.Dovodno in odvodno cev prikljucimo v za to namenjene odprtine stransko na agregatu.Ker je razlicno od proizvajalca do proizvajalca, ter od modela odvisno kje ima agregat odprtino za odvod in kje za dovod (zgoraj – spodaj), je potrebno pred montažo prebraati navodila in montažno skico.Pomembno je, da se cevi tesno prilegajo odprtini v agregatu, da ne pride do izpusta zraka pri zagonu.Nizkonapetostne kable, katere smo pripeljali do agregata povežemo med sabo (rdeci – crni) in jih spnemo v ceveljc za kabel, katerega zatem vtaknemo v spojno klemo na agregatu.Vsak agregat ima vgrajeno varovalko, katera preprecuje poškodbe samega motorja (pregorenje).

Podjetje VAKUUM TEHNIK označuje materiale z naslednjimi simboli

namestitev sesalnega agregata :
sesalne vtičnice:
dovodni cevni sistem:
odvodni cevni sistem:
fasadni pokrov odvoda:
kuhinjsko smetišnico:

Materiali, ki jih mora projektant vključiti v projekt “centralni sesalni sistem Aertecnica”

SESALNA ENOTA, za površine do pribljižno 800 m2, lahko v projekt vkljucimo klasicne agregate namenjene gospodinjstvom moci od 1400 – 3200 W, podtlaka 0,25 – 0,4 bara, 170-320 m3/h posesanega zraka, z 8 do 16A varovalko.V kolikor dolžina cevnega sistema presega 100 m, se moramo odlociti, ali bomo takšen sistem nadgradili z še enim, ali po potrebi vecimi zaporedno vezanimi tovrstnim sesalnimi agregati, ali se bomo odlocili za industrijski sesalni agregat vecjih zmogljivosti.Ce se odlocimo za prvo opcijo, reduciramo stroške, ce za drugo, pridobimo na prostoru, kjer je namešcen agregat in na kakovosti, saj imajo industrijski agregati še vzdržljivejše motorje.Vecina današnjih sesalnih agregatov je izdelana iz kovinskega ohišja, ali iz posebne vzdržljive plastike.Predvsem je pomembno, da ima zbiralna posoda vidni del, kjer lahko spremljamo njeno napolnjenost, ali da je iz posebne prozorne plastike, kjer je to moc vedno opazovati.Nekatere enote vsebujejo nadyorno plošco, kjer lahko odcitamo napolnjenost.Vec o tehnicnih karakteristikah lahko preberete na eni od naših podstrani.

Sesalni pribor Aertecnica

je v vecini v SET kombinacijah, ali posamicno.Naša osnovna opcija, ki je dokaj obširna zajema :
7 – 9 m flexibilno sesalno cev, kromirano nastavljivo teleskopsko cev, šobo za trda in mehka tla, šobo za oblazinjeno pohištvo in sedežne garniture, šobo za radiatorje, šobo za špranje, kromiran stenski obešalnik za sesalno flexibilno cev, kromirano stensko košaro za shranjevanje sesalnega pribora

Cevni sistem Aertecnica

je dobavljiv v PVC, ali kovinski opciji, segmente sistema in šifre, pa so zapisane v našem ceniku.Po izvedbi inštalacije cevnega sistema je potrebno opraviti tlacni preizkus, kjer lahko pred ometavanjem in izvedbo tlakov ugotovimo morebitne napake pri izvedbi.Preizkus izvedemo z enim od agregatov, ali s klasicnim sesalnikom, kjer sesalno cev potisnemo na zacetek inštalacije.Vse vticnice, morajo biti zaprte, nakar ugotovimo, ali je prišlo v inštalaciji na katerih mestih do izpusta zraka.Na zadnjo vticnico namestimo vacumeter, kateri mora pokazati moc v sistemu v dovoljenih odstopanjih, kot je to v tehnicnih karakteristikah za agregat, s katerim smo preizkus opravili.Moc na zadnji vticnici, ne sme biti manjša od 10% najmanjše dovoljene sesalne moci.Ob morebitni zamašitvi sistema, najdete podrobnosti na strani NAVODILA O UPORABI.

Navodila za projektiranje centralnega sesalnega sistema Aertecnica, vam pošljemo po naročilu v e-obliki!

SPLOŠNA OPOZORILA

Ročna uporaba
Instalacija in priročnik za uporabo in vzdrževanje je nujen in pomemben del glavne napetostne enote in ga je potrebno pozorno prebrati, saj vsebuje pomembne informacije o varnosti uporabnika, predvidenih operacijah in pravilnega vzdrževanja glavne napetostne enote.

Priporočljivo je, da navodila za uporabo spravite v multifunkcijskem žepku (za vse modele PERFETTO TXA, TPA-TP in modele TX1A, TP1A, TP1 in klasično TC serijo).

Odgovornost
Centralna napetostna enota je lahko uporabljena za izvedbe, za katere je bila izključno narejena (glej poglavje PREDVIDENA UPORABA).

Vsakršna druga uporaba je nepravilna in tako nevarna (glej poglavje NEPRAVILNA UPORABA).

Centralna napetostna enota naj ne uporabljajo ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi močmi, otroci ali ljudje brez izkušenj in znanja o produktu, razen če so pod nadzorom ali so bili poučeni o uporabi centralne napetostne enote s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Proizvajalec ne prevzame pogodbene ali dodatne pogodbene odgovornosti za poškodbe, ki so posledica napak v uporabi ali instalaciji centralne napetostne enote ali zaradi napake pri upoštevanju navodil, ki jih je izdal proizvajalec.

OPOMBA
Aertecnica ima pravico za spremembo produkta in povezanih tehničnih dokumentacij brez predhodnega prevzema obveznosti do tretjih oseb.
Noben del teh navodil ni dovoljeno kopirati ali širiti poljubnih razlogov brez pisne avtorizacije Aertecnice.
Ta navodila so natisnjena na 100 % recikliranem papirju.

GARANCIJA
Garancijski pogoji za države EGS (Evropske gospodarske skupnosti)
Aertecnica zagotavlja ustrezno operiranje kupljene centralne napetostne naprave za čas 24 mesecev od datuma nakupa naprave.
Če ni dokumentacije iz katere je razviden datum nakupa (račun ali prejemek), se obdobje 24 mesecev začne takrat, ko je bilo prodano s strani Aertecnice. Garancijski pogoji so v skladu s trenutno evropsko zakonodajo in niso kriti v sledečih primerih:

Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi nepravilne električne povezave med ali po instalaciji
Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi delovanja drugih komponent v sistemu, na primer sesalnih vtikačev, če le ta ni proizveden s strani Aertecnice.
Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi zaprtja ali zamašitve cevi
Okvare, poškodbe ali uničenje povzročene zaradi površnosti, malomarnosti, nezmožnosti ali nepravilne uporabe
Materiali, komponente in dodatki, vključno s električnimi in elektronskimi, če škoda ni povezana z originalnimi proizvodnimi okvarami, ali če je škoda nastala zaradi delov oziroma ohišja komponent.
Garancija preneha veljati v primeru nedovoljenih posegov, popravil opravljenih s strani neavtoriziranega osebja ali pri uporabi neoriginalnih rezervnih delov.
Ostali garancijski pogoji so izključno odgovornost stranke, ki jih želi uveljavljati.
V primeru sporov, bo sodišče Forli-Cesena (Italija) izključno pristojno, upošteva pa se italijanska zakonodaja.

DODATNI EEC GARANCIJSKI POGOJI:
Za države, ki niso del EGS, je odgovornost pri uvoznem podjetju in garancijski pogoji so tisti, ki jih predvidijo upoštevani predpisi v eksportni državi.

VARNOST
Ta znak je uporabljen v navodilih za prikaz vseh operacij, ki morajo upoštevati sledeče, da je zagotovljena osebna varnost kot tudi varnost drugih v centralni napetostni enoti.

NEVARNOSTI: to opozarja, da je potrebno biti pozoren, da preprečiš dogodke, ki bi lahko povzročili resne nezgode, ki bi lahko poškodovale ljudi ali njihovo zdravje.

NEVARNOSTI ZARADI NAPETOSTI: poskrbite, da bo centralna napetostna enota povezana s pravilnim kablom s standardno skladno ozemljitvijo. Za vzdrževalna dela je potrebno napetostno enoto popolnoma prekiniti.

NEVARNOST TRKA: če priklapljate ali upravljate s centralno napetostno enoto, je priporočljivo da uporabljate pripomočke za dvigovanje in zavarovanje, da bi preprečili, da bi naprava padla.

NEVARNOST POŠKODOVANJA CENTRALNE NAPETOSTNE ENOTE: Upoštevajte priložena navodila za uporabo, da bi preprečili posledice, ki bi lahko povzročile poškodovanje centralne napetostne enote.

VDIHOVANJE NEVARNIH ELEMENTOV IN PRAHU: zaščitite respiratorne organe z uporabo zaščitnih mask, ko boste praznili zaboje za prah in pri zamenjavi filtrov, da pri tem ne vdihujete prahu.

OBČUTLJIVOST NA PRAH: to pomeni, da je potrebno uporabljati zaščito rok, če je prisotna občutljivost na prah.

IDENTIFIKACIJSKA PLOŠČICA

Potrebni identifikacijski podatki:
Tip-model, serijska številka leto proizvodnje.

OPIS SESALNEGA SISTEMA TUBO
Kupljena centralna sesalne enota je glavna komponenta Tuba, naprednega sesalnega sistema Aertecnice.
Sistem Tubo je sestavljen iz centralne sesalne enote, sesalnih vtičnic, ki so instalirane na stenah zgradbe, ohišja, ki je vstavljeno v sesalne vtičnice, ki bazirajo glede na prostor, ki ga želimo očistiti, in seta pripomočkov za čiščenje, ki ustrezajo stanovanjskim potrebam.
Mreža plastičnih cevi, ki se nahajajo pod tlemi in v stenah zgradbe, pa predstavljajo linijo vnosa prahu, ki je povezana s centralno sesalno enoto.
Zbran prah doseže centralno sesalno enoto ; veliki prašni delci padejo v zbiralno posodo, kjer filtrirni vložek zadrži preostali prah; mikro prah (očesu neviden in ni filtriran na vložku), je izločen zunaj skozi zračno izpušno cev, kar zagotavlja higieno in onemogoča, da bi prah ponovno vstavil in krožil po domovanju.
Sistem lahko doseže vse predele doma, tako zunanje kot tudi notranje, odvisno od pozicije sesalnih vtičnic, ki so vgrajene v zgradbo samo. Priporočljivo ohišje je dolgo 7 metov, kar pokrije cirkulacijsko področje približno 30 kvadratnih metov (zmanjšanje cirkulacijskega premera je posledica ovir v prostoru (pohištvo), ki onemogočajo sledenja določene poti sesalcu samemu.
Zaboj za prah je potrebno periodično prazniti (predvidoma 2-3 krat na leto, glej poglavje PRAZNJENJE POSODE).
Filtrirni vložek je potrebno zamenjati z novim vsaka 2 do 3 letal (odvisno od uporabe; glej poglavje ZAMENJVA FILTRIRNEGA VLOŽKA).
Filtrirni vložek lahko obnovimo s periodičnim pranjem (odvisno od uporabe, glej poglavje OBNOVA FILTRIRNEGA VLOŽKA).
Ta časovna obdobja so približna in predvidena v primeru normalne uporabe sesalnega sistema. V primeru zahtevnejše uporabe sistema in večje količine posesanega prahu, se časovna obdobja krajšajo.

OPIS DELOV

LEGENDA
1. Dvojna Leva/desna zračni izpust
2. Motor za zračni vhod (modeli PERFETTO TX31, TX4A, TP3A, TP4A, TP3, TP4 in KLASIČNA TC3, TC4)
3. Zvočno izoliran prostor motorja
4. Električni Motor
5. Temperaturni senzor
6. Elektronska kartica EVOLUTION 1.0 (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
7. AVI prikaz (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
8. Dvojni Levi/desni vnos prahu
9. Vgrajena sesalna vtičnica (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
10. Filtrirni vložek PRECISON
11. Samočistilni filtrirni sistem APF (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
12. QUICK FIX (HITRO POPRAVLJIV) nosilec
13. Stranski multifunkcijski žepki (razen modeli PERFETTO TX1A, TP1A, TP1 in serija TC)
14. Ergonomski ročaji
15. Stožčast transportni sistem
16. CLEAN BAG vrečka za prah (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
17. CLEAN BAG blokirni Sistem (Model PEFETTO TXA, TPA in TP).
18. Posoda za prah
19. Pokrovček za vhod-vnos prahu
20. 12 V vtična cev in ohišje linije dotoka energije